Projekt SREBRNA SIEĆ

DODANO: 2018-06-08 09:47:47

Informujemy, że  Gmina Damnica przystąpiła do realizacji partnerskiego projektu  SREBRNA  SIEĆ skierowanego do seniorów  zamieszkałych m.in. na terenie naszej gminy. Projekt  dofinansowany  ze środków  unijnych realizowany jest  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy  od maja 2018  do grudnia 2020r.

Planowane działania to:

1. stworzenie zintegrowanego lokalnego systemu usług opiekuńczych m.in. praca  Animatorów Lokalnych i wolontariuszy na rzecz seniorów, bezpłatne udostępnienie  zestawu do TELEOPIEKI, świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, szkolenia dla seniorów  i ich opiekunów faktycznych, utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego ( w Słupsku),  

2. organizacja Pikniku Senioralnego w 2018r.,

3.  powołanie Gminnej Rady Seniorów w Damnicy,

4.  powstanie Powiatowego Punktu Animacji  Seniorów  w Słupsku przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w tym uruchomienie strony internetowej przeznaczonej dla seniorów.

czytaj więcej →

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

DODANO: 2018-05-28 10:25:16

Z dniem 25 maja 2018r. weszło w życie  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z powyższym informuję , że administratorem ochrony danych osobowych przetwarzanych  w tut. ośrodku jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy (  tel. 059 8113-248; email  kierownik.gops@damnica.pl ).

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Roman  Borowski ( email  roan@pro.onet.pl ).

czytaj więcej →

Warsztaty kulinarne

DODANO: 2018-05-10 14:27:36

Dnia 17 maja br. w godz. od 9.oo  do 12.oo  Bank Żywności w Słupsku   w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej   przeprowadzi  bezpłatne

WARSZTATY  KULINARNE

dla osób korzystających z pomocy  żywnościowej.  Serdecznie zapraszamy na zajęcia, podczas których  będą wspólnie przyrządzane i degustowane  potrawy.

Miejsce warsztatów:    sala  konferencyjna w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy  ul. Witosa

czytaj więcej →

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI KWIECIEŃ 2018

DODANO: 2018-04-24 12:49:05

GMINNY  OŚRODEK  POMOCY SPOŁECZNEJ  W DAMNICY informuje, że  w miesiącu kwietniu 2018r. kończy się wydawanie żywności otrzymywanej z Banku Żywności w Słupsku w ramach Podprogramu 2017.  Osoby zakwalifikowane do pomocy prosimy  o terminowy  odbiór paczek żywnościowych. Paczki nie odebrane 25 kwietnia będą do odbioru wyłącznie  10 maja 2018r.

SKŁAD PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ KWIECIEŃ 2018

 

BURACZKI         - 2 SŁOIKI

FASOLA BIAŁA - 1 PUSZKA

FILET Z MAKRELI - 6 PUSZEK

GROSZEK Z MARCH. - 2 PUSZKI

KABANOSY    - 3 OPAK.

KASZA GRYCZANA - 1 PACZKA

KONCENTRAT POMID. - 4 PUSZKI

MAKARON - 2 PACZKI

OLEJ - 1 LITR

POWIDŁA ŚLIWKOWE - 1 SŁOIK

SZYNKA WIEPRZ. - 2 PUSZKI

SZYNKA DROBIOWA - 4 PUSZKI

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej →

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny

DODANO: 2018-04-16 13:53:28

ZMIANY od 01-01-2018  w  KARCIE  DUŻEJ  RODZINY


Z dniem 01 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Ma ona wiele zalet – przede wszystkim członkowie rodzin wielodzietnych nie muszą czekać kilku tygodni na wydrukowanie Kart, jak to ma miejsce w przypadku Kart tradycyjnych (plastikowych). Karty w formie elektronicznej udostępnione są swoim posiadaczom w przeciągu kilku minut od momentu, w którym użytkownik SI KDR pozytywnie rozpatrzy wniosek i wyśle zamówienie na Karty.

Członek rodziny, zainteresowany „kartą elektroniczną”, będzie musiał przedstawić swoje żądanie we wniosku o jej przyznanie. Rodzice, występujący w imieniu swoich dzieci będą musieli wskazać których członków rodziny dotyczy żądanie.

By doszło do wydania karty w wersji mobilnej wnioskodawca musi podać: adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny, który będzie korzystać z usługi.

Zachęcamy członków rodzin wielodzietnych do korzystania z możliwości złożenia wniosku o KDR w formie elektronicznej , za pośrednictwem Portalu Informacyjno -Usługowego Empa@tia Wypełnienie wniosku o KDR za pośrednictwem PIU Emp@tia zajmuje znacznie mniej czasu , niż w formie tradycyjnej. Informację o składaniu wnioski o KDR za pośrednictwem PIU Emp@tia można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej pod adresem : https:/ www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/.

Więcej informacji o KDR w GOPS Damnica ul.Górna 8 pok.9 tel. 59 8113-248  w godz. 7.30  do 14.30

czytaj więcej →