WARSZTATY Z DIETETYKIEM

DODANO: 2017-05-19 14:59:48

Informujemy, że  dnia 25 maja 2017r. w godz. od 9.oo do `13.oo   w siedzibie  GOPS w Damnicy ul. Górna 8 odbędą się warsztaty z dietetykiem /  zasady zdrowego  odżywiania /.  Zapraszamy wszystkie chętne osoby  korzystające z pomocy żywnościowej  w ramach PO PŻ 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym Podprogram 2016

 

Podajemy   skład   paczki   żywnościowej   w   maju  2017r.

cukier             1 kg,

filety  rybne    4 puszki,

groszek z marchewką  2 puszki,

herbatniki        2  paczki,

pasztet            1  puszka,

ryż  biały           1  kg,

szynka  drobiowa          2  puszki.

 

 

czytaj więcej →

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

DODANO: 2017-05-08 12:13:41

Informujemy, że  dnia 10 maja 2017r. w godz. od 8.30  do 13.00  w magazynie przy ul. Witosa  / obok sali widowiskowej CEiK w Damnicy / dla osób zakwalifikowanych do pomocy wydawana  będzie żywność otrzymana z Banku Żywności. Skład  paczki :

za kwiecień 2017  - makaron 2p., mleko 2l, ser żółłty  0,8kg , fasola biała 1 puszka, powidła 1 sł, gulasz wieprz. 1 puszka , szynka wieprz. 1 puszka.

za maj  2017r.  -  ryż 1kg,  herbatniki  0,40 kg, groszek z marchewką 2 puszki,  filety rybne 4 puszki, szynka drobiowa 2 puszki,  cukier  1 kg,  pasztet  1 puszka.

czytaj więcej →

Projekt pn."Działania na rzecz zwiększania zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społęcznym z Gminy Potęgowo i Gminy Damnica - rozwój Centrum Integracji Społecznej Promyk w Potęgowie"

DODANO: 2017-03-20 11:10:02

Centrum Integracji Społecznej „Promyk” w Potęgowie ogłasza nabór do projektu pn. „Działania na rzecz zwiększania zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Potęgowo i Gminy Damnica - rozwój Centrum Integracji Społecznej Promyk w Potęgowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W RAMACH ZAJĘĆ OFERUJEMY:

- MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA TRZYMIESIĘCZNEGO SZKOLENIA W ZAKŁADZIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W SŁUPSKU W ZAWODACH: KRAWIEC, STOLARZ, MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH. SZKOLENIE ZAKOŃCZY SIĘ EGZAMINEM I NADANIEM UPRAWNIEŃ DO WYKONYWANIA DANEGO ZAWODU. CENTRUM SFINANSUJE KOSZTY DOJAZDU Z POTĘGOWA ORAZ DAMNICY DO SŁUPSKA I Z POWROTEM.

- MOŻLIWOŚĆ ODBYWANIA SZEŚCIO MIESIĘCZNEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W WARSZTATACH: STOLARSKIM, KRAWIECKIM, ORAZ REMONTOWO-BUDOWLANYM RÓWNIEŻ DLA OSÓB BEZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO ALE CHĘTNYCH DO ZDOBYWANIA NOWYCH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W WARSZTATACH DZIAŁAJĄCYCH PRZY STABILNYCH FIRMACH NA TERENIE POTĘGOWA;

- MOŻLIWOŚĆ UDZIAŁU W WARSZTATACH PSYCHOLOGICZNYCH, SPOTKANIACH Z DORADCĄ ZAWODOWYM, KURSIE PRZEDSIĘBIORCZOŚC, KURSIE KOMPUTEROWYMI, A TAKŻE W MIARĘ POTRZEB KORZYSTANIE Z INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO, PRAWNEGO, SOCJALNEGO ORAZ KADRY CIS;

Z OSOBAMI ZAINTERESOWANYMI UCZESTNICTWEM W ZAJĘCIACH PODPISANE ZOSTANĄ INDYWIDUALNE PROGRAMY ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO NA PODSTAWIE, KTÓRYCH UCZESTNIK NABYWA PRAWO DO:

- ŚWIADCZENIA INTEGRACYJNEGO W WYSOKOŚCI 728, 10 ZŁ NETTO (NA RĘKĘ) MIESIĘCZNIE; ŚWIADCZENIE WOLNE JEST OD ZAJĘĆ KOMORNICZYCH!!!

- UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (SKŁADKI EMERYTALNE I RENTOWE). POBYT W CENTRUM WLICZANY JEST DO STAŻU PRACY; - UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO;

- BEZPŁATNEGO POSIŁKU ZA KAŻDY DZIEŃ UDZIAŁU W ZAJĘCIACH (10 ZŁ. DZIENNIE);

PONADTO POKRYWAMY KOSZTY NIEZBĘDNYCH BADAŃ LEKARSKICH, SZKOLENIA BHP, UBEZPIECZENIA NNW ORAZ ZAKUPU UBRAŃ ROBOCZYCH.

NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO I TURY PROJEKTU (36 KOBIET I 24 MĘŻCZYZN) ROZPOCZNIE SIĘ OD 01.03.2017 ROKU. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W BIURZE CIS PROMYK PRZY UL. WITOSA 7 W POTĘGOWIE ORAZ POD NUMEREM TELEFONU: 798 809 882, 59 724 28 51 (BIURO CENTRUM), 505 241 439 (KAMIL PATYNOWSKI – DYREKTOR CIS PROMYK); ARTUR MAŁEK – PREZES ZARZĄDU FUNDACJI „PROMYK SOLIDARNOŚCI” TEL. KOM. 723 347 805


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

czytaj więcej →

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI Z BANKU ŻYWNOŚCI

DODANO: 2017-03-20 08:47:03

Podaje się terminy  wydawania żywności z magazynu w Damnicy ul. Witosa / obok sali widowiskowej CEiK /

24 marzec 2017r.  godz. 8.30  do  13.00

10 kwiecień 2017r.  godz. 8.30  do  13.00

Przypomina się, że podstawą otrzymania paczki żywnościowej jest zakwalifikowanie przez pracownika socjalnego GOPS

SKŁAD  PACZKI  ZA MARZEC 2017

Ryż  biały                1 kg

Herbatniki                2 paczki

Mleko                       1 litr

Ser  podpuszczkowy  żółty     4 kostki

Powidła śliwkowe      1 słoik

Gulasz  wieprzowy z warzywami    1  puszka

czytaj więcej →

Więcej osób kwalifikuje się do paczki żywnościowej

DODANO: 2017-02-07 07:56:09

Informujemy, że zmieniły się kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania paczki żywnościowej z Banku Żywności  :

dla  osoby samotnie gospodarującej  -  1.268.-zł netto mies.

dla osoby w rodzinie       -  1.028.-zł  netto  mies.

czytaj więcej →