TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Damnica” - Projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Damnica” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DODANO: 2023-07-20 09:15:34
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Damnica” - Projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Damnica” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie od 01-12-2022 r. do 31-12-2023 r.
Przypominamy, że z dniem 30-11-2022 r. zakończyło się finansowanie projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Damnica” - Projekt pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Damnica” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Pomimo zakończenia projektu, Gmina Damnica w ramach zapewnienia TRWAŁOŚCI projektu od 01-12-2022 r. nadal realizuje usługi indywidualnego transportu dla mieszkańców Gminy Damnica.
Usługi w ramach trwałości są realizowane przez okres 13 m-cy tj. od 01-12-2022 r. do 31-12-2023 r. na dotychczasowych zasadach, po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przewozu.
Warto podkreślić, że cele i działania projektu znakomicie wpisały się w faktyczne i realne potrzeby mieszkańców Gminy Damnica, gdyż usługi cieszą się dużym zapotrzebowaniem wśród lokalnej społeczności. Natomiast zaplanowane wskaźniki w projekcie zostały osiągnięte i wypracowane przed zakończeniem działań.
Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia usługi door-to-door w Gminie Damnica znajdują się pod adresem : https://gops.damnica.pl/ w zakładce: PROJEKT „DOOR TO DOOR”