Wnioski

DODANO: 2021-07-19 12:39:45

1. Karta Dużej Rodziny

 • Wniosek

https://www.gov.pl/attachment/805fc40b-75bf-412a-a840-e3377f7d22ef

 • Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole

https://www.gov.pl/attachment/38a6869f-1272-4894-a916-46ff678bcf1b

 • Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

https://www.gov.pl/attachment/dbea1499-eee3-49fc-a1a3-c95dba19f711

 • Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej

https://www.gov.pl/attachment/4c5f1e36-d16f-47ba-906d-8b6b454d021e

2. Fundusz alimentacyjny

 • Wniosek oświadczenie z funduszu alimentacyjnego

https://www.gov.pl/attachment/e7519590-5ae0-4f71-acb5-c8a61ac702a3

 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

https://www.gov.pl/attachment/be7a50c6-1cf8-4cc6-8e6a-58c66481e94a

 • Oświadczenie wnioskodawcy dochodach swoich i członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzający okres świadczeniowy

https://www.gov.pl/attachment/8dab25d7-c757-40a0-885e-5b52a3bdd21b

 • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa jego rodziny

https://www.gov.pl/attachment/71595c60-cd20-46c7-828a-9b5236dc4e1c

 • Oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji

https://www.gov.pl/attachment/ff0f96d4-613e-46ae-bb83-1e85d6b0efbc

 • Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów

https://www.gov.pl/attachment/062e8b49-92a4-4f32-af1f-c332606a39ce

3. Zasiłek rodzinny i dodatek do zasiłku rodzinnego

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

https://www.gov.pl/attachment/55047831-8444-4ecb-bc07-2341d3bb7e61

 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

https://www.gov.pl/attachment/bb8cffbd-0fa8-4951-b569-0755319fcd3c

 • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich i członków rodzinny, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

https://www.gov.pl/attachment/14fc9ad5-b1e5-46fb-be18-6ee13a533b97

 • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa członków jego rodziny

https://www.gov.pl/attachment/5ffbc5fb-fb7c-4a75-af60-1d57b3acb0e9

 • Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy

https://www.gov.pl/attachment/8cb0f901-ca08-432f-a11e-ed856dcae5ff

 • Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w ośrodku szkolno-wychowawczym

https://www.gov.pl/attachment/b0dc2766-2ece-4ae5-84ba-1b927f099409

 • Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

https://www.gov.pl/attachment/b0dc2766-2ece-4ae5-84ba-1b927f099409

4. Zasiłek pielęgnacyjny

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

https://www.gov.pl/attachment/8404b6a5-3dfd-446c-afe1-1cba3a05dc61

5. Świadczenie pielęgnacyjne

      1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (na starych zasadach)

https://www.gov.pl/attachment/250459d3-b9c0-4063-812c-a32ae4a4db1f

https://www.gov.pl/attachment/f023298f-7e2a-459f-a282-31a50dd43a4e

 • Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w ośrodku szkolno-wychowawczym

https://www.gov.pl/attachment/9c638d0e-ed6d-481e-a8d7-029c6a474a0b

      2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (na nowych zasadach)  

https://www.gov.pl/attachment/d6eed07d-4399-4d89-8e39-da564e3e588f    

 • załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024r

https://www.gov.pl/attachment/c77879d0-e617-47d7-9e66-849d50c3454b

6. Świadczenie rodzicielskie

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

 https://www.gov.pl/attachment/0feaca99-dec7-45c7-96a8-f2b3ebb0123e

7. Becikowe - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

  https://www.gov.pl/attachment/a5c5ef40-0b77-403c-a64a-d56ea7b6507c

 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

 https://www.gov.pl/attachment/9735eb79-f017-4773-b18e-cf48c0c54581

 • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich i członków rodzinny, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 https://www.gov.pl/attachment/cebc7b91-986a-45cf-89d6-62ad94f5b2a9

 • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa członków jego rodziny

 https://www.gov.pl/attachment/0caccb30-b8bf-4709-80cb-e3393506dc36

8. Ustawa "Za życiem"

 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka wg Ustawy "Za życiem"

 https://www.gov.pl/attachment/7288464e-7675-43b4-909e-57b0931922ac

9. Pomoc materialna dla uczniów (stypendia szkolne)

 • Wniosek o ustalenie prawa do uzyskania stypendium szkolnego

/pliki/damnica-ops/pliki/WNIOSEK%20O%20PRZYZNANIE%20STYPENDIUM%20SZKOLNEGO%202023-2024(1).doc

10. Dodatek mieszkaniowy.

 • Wniosek o uzyskanie dodatku mieszkaniowego

 https://www.druki-formularze.pl/files/fillup/3/2758783/1.png

11. Dodatek energetyczny

 • Wniosek o uzyskanie dodatku energetycznego

 https://www.druki-formularze.pl/files/fillup/0/4485490/1.png

12. Wniosek o skierowanie na leczenie osoby uzależnionej od alkoholu

/pliki/damnica-ops/pliki/Wniosek%20o%20skierowanie%20na%20leczenie%202.doc

13. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

https://gops.damnica.pl/pliki/damnica-ops/pliki/wniosku%20o%20wyp%C5%82at%C4%99%20dodatku%20oslonowego.pdf

 

 

 

 

czytaj więcej →