Wnioski

DODANO: 2021-07-19 12:39:45

1. Świadczenie wychowawcze 500+

 • Wniosek o 500+ 

https://www.gov.pl/attachment/c17ea0aa-db6a-47c2-bd8e-f061475152db

 • Załącznik do wniosku

https://www.gov.pl/attachment/f7a82100-ec40-40d3-9418-b3a4e468d89e

2. Karta Dużej Rodziny

 • Wniosek

https://www.gov.pl/attachment/07437350-968e-48b7-8fca-02f4183df04a

 • Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole

https://www.gov.pl/attachment/38a6869f-1272-4894-a916-46ff678bcf1b

 • Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

https://www.gov.pl/attachment/dbea1499-eee3-49fc-a1a3-c95dba19f711

 • Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej

https://www.gov.pl/attachment/4c5f1e36-d16f-47ba-906d-8b6b454d021e

3. Fundusz alimentacyjny

 • Wniosek oświadczenie z funduszu alimentacyjnego

https://www.gov.pl/attachment/4f720c8c-5098-439f-8822-13fd32fa787e

 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

https://www.gov.pl/attachment/be7a50c6-1cf8-4cc6-8e6a-58c66481e94a

 • Oświadczenie wnioskodawcy dochodach swoich i członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzający okres świadczeniowy

https://www.gov.pl/attachment/8dab25d7-c757-40a0-885e-5b52a3bdd21b

 • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa jego rodziny

https://www.gov.pl/attachment/71595c60-cd20-46c7-828a-9b5236dc4e1c

 • Oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji

https://www.gov.pl/attachment/ff0f96d4-613e-46ae-bb83-1e85d6b0efbc

 • Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów

https://www.gov.pl/attachment/062e8b49-92a4-4f32-af1f-c332606a39ce

4. Zasiłek rodzinny i dodatek do zasiłku rodzinnego

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

https://www.gov.pl/attachment/3ab9fac6-750d-491d-b243-6443d8cb9d67

 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

https://www.gov.pl/attachment/bb8cffbd-0fa8-4951-b569-0755319fcd3c

 • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich i członków rodzinny, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

https://www.gov.pl/attachment/14fc9ad5-b1e5-46fb-be18-6ee13a533b97

 • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa członków jego rodziny

https://www.gov.pl/attachment/5ffbc5fb-fb7c-4a75-af60-1d57b3acb0e9

 • Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy

https://www.gov.pl/attachment/8cb0f901-ca08-432f-a11e-ed856dcae5ff

 • Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w ośrodku szkolno-wychowawczym

https://www.gov.pl/attachment/b0dc2766-2ece-4ae5-84ba-1b927f099409

 • Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

https://www.gov.pl/attachment/b0dc2766-2ece-4ae5-84ba-1b927f099409

5. Zasiłek pielęgnacyjny

 • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

https://www.gov.pl/attachment/af3138bb-c52f-4190-a5bb-c8602105ffd8

6. Świadczenie pielęgnacyjne

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

https://www.gov.pl/attachment/7c029887-731c-427e-9b34-30838e506d54

 • Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w ośrodku szkolno-wychowawczym

https://www.gov.pl/attachment/9c638d0e-ed6d-481e-a8d7-029c6a474a0b

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy

 • Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

https://www.gov.pl/attachment/971a70f1-746b-426d-a28f-a10d8594c9d0

 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

https://www.gov.pl/attachment/c4b76f61-20f5-499d-aae4-182ff54304fa

 • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich i członków rodzinny, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

https://www.gov.pl/attachment/14fc9ad5-b1e5-46fb-be18-6ee13a533b97

 • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa członków jego rodziny

https://www.gov.pl/attachment/f6ddd62e-7fab-4591-8885-f534a33131ea

 • Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w ośrodku szkolno-wychowawczym

https://www.gov.pl/attachment/81dc2dcb-9dd0-4d3b-bfe8-edd628d84e24

8. Świadczenie rodzicielskie

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

https://www.gov.pl/attachment/0feaca99-dec7-45c7-96a8-f2b3ebb0123e

9. Becikowe - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

https://www.gov.pl/attachment/dfd1238e-cb51-4a1f-bc17-18527f07fdb6

 • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

https://www.gov.pl/attachment/c4c5485a-673f-4a3c-b47e-a96331cf3e6c

 • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich i członków rodzinny, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

https://www.gov.pl/attachment/14fc9ad5-b1e5-46fb-be18-6ee13a533b97

 • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa członków jego rodziny

https://www.gov.pl/attachment/79b25793-60f1-4008-b9a7-cae25e86f3bc

10. Ustawa "Za życiem"

 • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka wg Ustawy "Za życiem"

https://www.gov.pl/attachment/7288464e-7675-43b4-909e-57b0931922ac

11. Pomoc materialna dla uczniów (stypendia szkolne)

 • Wniosek o ustalenie prawa do uzyskania stypendium szkolnego

http://gops.damnica.ibip.pl/public/?id=239865

12. Dodatek mieszkaniowy.

 • Wniosek o uzyskanie dodatku mieszkaniowego

https://www.druki-formularze.pl/files/fillup/3/2758783/1.png

13. Dodatek energetyczny

 • Wniosek o uzyskanie dodatku energetycznego

https://www.druki-formularze.pl/files/fillup/0/4485490/1.png

14. Wniosek o skierowanie na leczenie osoby uzależnionej od alkoholu

http://gops.damnica.ibip.pl/public/?id=229856

 

 

 

 

czytaj więcej →