DZIEŃ ZIEMII

DODANO: 2024-04-19 15:25:54

DZIEŃ ZIEMI

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. W ramach działań na rzecz naszej planety na terenie gminy w dniach 19-20 kwietnia zorganizowana została akcja sprzątania najbliższej okolicy. Każdy może się dołączyć i zrobić coś dobrego planety.

Osoby z niepełnosprawnościami również przyłączyły się do obchodów Dnia Ziemi, w ramach których obejrzały film dotyczący ochrony środowiska i wysłuchały pogadanki na ten temat.

Następnie odbył się Quiz wiedzy o Ziemi i wspólne wykonanie plakatu. Ukoronowaniem obchodów będzie wizyta w Nadleśnictwie Damnica we wtorek 23.04.2024 r.

czytaj więcej →

URODZINY PODOPIECZNYCH

DODANO: 2024-04-19 15:19:00

URODZINY PODOPIECZNYCH

W czwartek, 18 kwietnia 2024 r. osoby z niepełnosprawnościami brały udział w imprezie urodzinowej swoich koleżanek i kolegów z grupy. Tak się złożyło że troje z nich obchodzi urodziny w tym samym miesiącu i w związku tym dla jubilatów zorganizowane zostało małe przyjęcie. Aby uczcić ten ważny dzień jubilaci otrzymali upominki i tort urodzinowy. Nie zabrakło wspólnych tańców i zabaw.

Wszystkim życzymy 100 lat!

 

czytaj więcej →

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

DODANO: 2024-04-19 10:12:14

Fundacja Gryf Słupskiej Edukacji od 1 kwietnia 2024 r. narzuciła podopiecznym koszt uczestnictwa w Dziennym Domu Pomocy w wysokości 1500 zł miesięcznie. Dla wszystkich podopiecznych jest to koszt przekraczający ich możliwości finansowe. W związku z tym od dnia 2 kwietnia 2024 r. organizację zajęć przejęła Gmina Damnica. Dzięki temu podopieczni mogą w dalszym ciągu bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach, które obejmują zajęcia:

 • plastyczne,

 • muzyczne,

 • rekreacyjno- sportowe,

 • kulinarne,

 • kształtujące postawy prospołeczne i wzmacniające poczucie własnej wartości,

 • kulturalno – rozrywkowe i integracyjne.

W ramach zajęć odbyły się w kwietniu dwie wycieczki:

 • 13 kwietnia odbyła się wycieczka do Gdańska do ERGO ARENY na bajkowy, multimedialny i porywający koncert ,,Akademia Pana Kleksa”.

 • 17 kwietnia nasi podopieczni uczestniczyli w spektaklu ,,Alicja w krainie czarów w Teatrze Dramatycznym w Słupsku.

Codzienne spotkania są dla podopiecznych okazją do rozwijania kompetencji społecznych, przełamywania barier i wychodzenia poza sferę izolacji społecznej. Zainteresowanie, jakim cieszą się te zajęcia i korzyści jakie niosą osobom z niepełnosprawnościami są najlepszym argumentem, by je kontynuować.

Dowozy i odwozy na zajęcia i wycieczki realizowane są bezpłatnie w ramach usługi „door to door”.

Działania z podopiecznymi Dziennego Domu Pomocy Społecznej - relacja:

/pliki/damnica-ops/pliki/DmH6PAJ0.mp4

czytaj więcej →

KOMUNIKAT

DODANO: 2024-04-16 14:34:21

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o dodatek osłonowy

W dniu 15 grudnia 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw. Termin wejścia w życie znowelizowanej ustawy określony został na dzień 31.12.2023 r.

W związku  z powyższym informujemy, iż sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Damnicy.

Wnioski można składać:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej, wysyłając na adres siedziby  GOPS Damnica;

 • począwszy od 3 stycznia 2024r. Do 30 kwietnia 2024 r. osobiście - w wersji papierowej w siedzibie GOPS Damnica w w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi). Wysokość dodatku osłonowego wówczas wynosi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

czytaj więcej →