Olimpiada dla Osób z Niepełnosprawnościami

DODANO: 2023-09-18 14:48:40

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Dnia 15 września w gminie Wicko odbyła się XIV Olimpiada dla Osób z Niepełnosprawnościami. W sportowej rywalizacji dostosowanej do możliwości uczestników udział wzięli członkowie stowarzyszenia „PROMYK” – działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy. W wydarzeniu integrującym osoby z niepełnosprawnościami uczestniczyła kierownik GOPS - Pani Milena Piechowicz.
Imprezę rozpoczęła sztafeta z pochodnią, kończąca się zapaleniem olimpijskiego znicza. Zawodom towarzyszyły różnego rodzaju atrakcje, pozwalające miło spędzić czas : zabawa taneczna, maskotki, konie, dmuchańce, popcorn, kawa, herbata, słodki poczęstunek oraz lody.
Stowarzyszenie „Promyk ”otrzymało puchar , zaś każdemu z uczestników zawodów został wręczony medal.
 
Cel imprezy :
  • integracja środowiska osób i instytucji działających na rzecz niepełnosprawnych,
  • popularyzacja sportu wśród osób z niepełnosprawnościami,
  • popularyzacja rekreacji ruchowej oraz innych form aktywnego wypoczynku,
  • wywołanie radości, odczuwania dodatnich przeżyć ze wspólnej zabawy,
  • rozpowszechnianie zajęć rekreacyjno – sportowych wśród osób z niepełnosprawnością,
  • zabawa, oraz wspólne spędzanie czasu z wykorzystaniem gier i zabaw,
  • zachęcanie do uprawiania sportu i zdrowego trybu życia.
Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie ( Gmina Wicko, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku).
Miłym akcentem kończącym ten cudowny dzień był wspólny spacer brzegiem plaży w Łebie.
 
Relacja:
 
czytaj więcej →

Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2023/2024

DODANO: 2023-08-30 13:59:32

Przypominamy, że od dnia 1 września 2023 roku będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023 r.

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

2. Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”, jest to kwota 600,00 zł. Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu ( w tym miesiącu ), w którym wniosek został złożony.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024:

/pliki/damnica-ops/pliki/WNIOSEK%20O%20PRZYZNANIE%20STYPENDIUM%20SZKOLNEGO%202023-2024.doc

czytaj więcej →

INFORMACJA

DODANO: 2023-07-20 10:33:10

 

ZŁÓŻ WNIOSEK O ZASIŁEK RODZINNY I ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2023/2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy informuje mieszkańców , iż od 1 lipca 2023 r. można składać wyłącznie elektronicznie wnioski o:
• Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami,
• Specjalny zasiłek opiekuńczy;
• Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy) na okres zasiłkowy 2023/2024 trwający od 01.11.2023 r. do 31.10.2024 r. można składać od 1 lipca 2023 r. wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:
portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 trwający od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. można składać od 1 lipca 2023 r. wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:
portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

Od 1 sierpnia 2023 r. wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie można składać również bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2023/2024 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2022 z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

czytaj więcej →