STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2020/2021

DODANO: 2020-08-14 12:37:07

Przypominamy, że od dnia 1 września 2020 roku będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r.

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

2. Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”, jest to kwota 528,00 zł. Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu ( w tym miesiącu ), w którym wniosek został złożony.

czytaj więcej →

Informacja z działań projektu „Srebrna Sieć”

DODANO: 2020-08-12 13:08:37

Informacja z działań projektu „Srebrna Sieć” w gminie Damnica.

Dnia 11 sierpnia 2020 roku odbyło się kolejne szkolenie dla seniorów i ich opiekunów w ramach projektu „Srebrna Sieć” .
Tym razem spotkanie odbyło się w Strzyżynie, na terenie obiektu rekreacyjnego nad rzeką Łupawą, z uwzględnieniem aktualnych obostrzeń ( przeprowadzeniu ankiety wstępnej kwalifikacji i pomiarze temperatury).

Tematem warsztatów dla seniorów była „ Pierwsza pomoc przedmedyczna ”, opiekunowie faktyczni natomiast omawiali proces starzenia się organizmu. Dla każdego z uczestników zapewnione były materiały szkoleniowe. Grupy aktywnie uczestniczyły w szkoleniu i brały udział w proponowanych przez trenerów ćwiczeniach i zadaniach.

Uczestnicy warsztatów byli pod wrażeniem otoczenia, na którym odbywało się szkolenie. W trakcie przerwy odbyło się wspólne pieczenie kiełbasek, zaś o odpowiednią oprawę muzyczną zadbał utalentowany mieszkaniec Damnicy – Pan Ryszard Kosk.

czytaj więcej →

KOLONIA

DODANO: 2020-08-04 12:17:31

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała kolonie letnią dla dzieci. Programem przewodnim kolonii jest profilaktyka zagrożeń społecznych, a więc nauka przez zabawę. Na kolonię zgłosiło się 20 dzieci w wieku 6 – 17 lat. Dzieci będą wypoczywać w nadmorskiej miejscowości, w zamkniętym ośrodku wczasowym położonym na terenie leśnym w odległości 250 m do morza z wydzielona plażą. Turnus będzie trwać 10 dni od 31.07 do 09.08.2020 r.

czytaj więcej →

Akademia Przedsiębiorczości

DODANO: 2020-08-04 12:13:46

ℹ️ Prywatne Centrum Edukacyjne „ Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu słupskiego i lęborskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu.

➡️ Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. realizuje projekt „Akademia przedsiębiorczości 2”, którego celem jest tworzenie i zapewnienie trwałości nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw.

➡️ W ramach projektu osoby niepracujące mogą skorzystać ze wsparcia finansowego umożliwiającego otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz wsparcia szkoleniowego przygotowującego do prowadzenia działalności.

Obraz może zawierać: 2 osoby, tekst „Jesteś bez pracy? najmniej lat? Mieszkasz gminie Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Słupsk (gmina wiejska), Smołdzino Cewice? Weżudział projekcie Do tys. Akademia przedsiębiorczości 2 otwarcie własne firmy! oferujemy: Wsparcie leniowe przygotowujące rowadzenia Środki finansowe otwarcie własnej (dotacja 23050 Wsparcie pomostowe bieżące wydatki irmowe przez miesięcy łącznie Informacje zgłoszenia Prywatne Centr Edukacyjne MARMOŁOWSKI Bytów, Zaułek Drozdowy2 796 www.marmolowski.pl jektyunijne@Akademiaprzesiebioczości2 „Akademia.przedsiebiorczości2" 691440,29zt Fundusze Europejskie URZADMARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OMORSKIEGO MARMOŁOWSKI Europejska”
czytaj więcej →

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

DODANO: 2020-07-31 12:35:52

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
okres zasiłkowy 2020/2021

📑🖋 Wnioski będą wydawane i przyjmowane od dnia 3 sierpnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy, Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Społecznych, pokój nr 6.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest całkowicie bezskuteczna, tzn. za okres dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano należnych dziecku alimentów. Fundusz przysługuje na dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczą w szkole lub w szkole wyższej, do 25 roku życia. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bez względu na wiek.

❗️Fundusz przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

❗️W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę 900,00 zł., o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalone prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny przeliczeniu na osobę w rodzinie.

❗️W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

❗️Świadczenia z funduszu przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej niż po 500 zł miesięcznie na każde z uprawnionych dzieci.

❗️Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli dziecko :
⛔zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
⛔zawarło związek małżeński.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
 
czytaj więcej →