Informacja Klub Senior +

DODANO: 2021-02-19 13:26:54

Zostań członkiem Klubu „Senior+”

Klub „Senior+” to placówka pozwalająca na aktywne i kreatywne spędzanie wolnego czasu, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz społecznej aktywizacji oraz motywowanie Seniorów do działań na rzecz samopomocy.

Zakres oferowanych usług obejmować będzie między innymi: zajęcia ruchowe oraz zajęcia o charakterze: kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym i towarzyskim.

Korzystanie z oferty Klubu Seniora będzie bezpłatne. Klub „Senior+” zapewni wsparcie 15 Seniorom, w wieku powyżej 60 roku życia będącymi mieszkańcami Gminy Damnica. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przewiduje się zorganizowanie transportu gminnego dla osób chętnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie „Senior+” powinny wypełnić deklarację uczestnictwa wraz klauzulą informacyjną i złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy, ul. Górna 8, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30; w terminie do 31 marca 2021 roku.