NOWE OKRESY ZASIŁKOWE 2017/2018

DODANO: 2017-07-26 14:24:52

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej  informuje :

1.  świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego            - nowy okres zasiłkowy od 1 października 2017 do 30 września 2018r.

                                                                                    - przyjmowanie  wniosków  od 1 sierpnia 2017r.

2. świadczenia  wychowawcze 500+      - nowy okres zasiłkowy od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.

                                                                - przyjmowanie wniosków   od  1 sierpnia 2017r.

3. świadczenia  rodzinne          -  nowy okres zasiłkowy  od 1 listopada 2017r.  do 31 października 2018r.

                                                  - przyjmowanie wniosków  od  1 września 2017r.

 

czytaj więcej →

Projekt "NOWA SZANSA"

DODANO: 2017-06-29 08:58:59

Caritas Ordynariatu Polowego / Centrum Charytatywno- Społeczne Caritas OPWP im. bł. kmdr Władysława Miegonia  w Ustce w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Damnicy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Główczycach realizuje  projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "NOWA  SZANSA"

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia  osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Dofinansowanie projektu z UE :  509 999,99 zł

czytaj więcej →

BEZPŁATNY KURS W ZAWODZIE " STOLARZ "

DODANO: 2017-05-23 08:58:39

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SŁUPSKU

ORAZ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W SŁUPSKU

ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA BEZPŁATNY

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (A-13) w zawodzie:

STOLARZ”

Rozpoczęcie kursu wrzesień 2017r. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba która ukończy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy i zda egzamin otrzymuje,

świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie „stolarz”

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy organizowany jest w formie zaocznej i trwa trzy semestry (zajęcia odbywają się raz na 2 tygodnie przez 2 dni). Program oraz wymiar godzin jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie „stolarz”.

Stolarstwo jest zawodem, który wymaga odpowiedniego przygotowania do wykonywania zadań zawodowych. Rynek pracy poszukuje ludzi, którzy posiadaliby właściwe kwalifikacje nabyte w toku kształcenia zawodowego!!!

CODZIENNIE MNÓSTWO OFERT PRACY W POLSCE I ZAGRANICĄ

Serdecznie zapraszamy do zdobycia nowych kwalifikacji!!!

Zgłoszenia i dokumenty przyjmują sekretariaty do 15.08.2017 r.: (Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00).

  • Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku, ul. Królowej Jadwigi 3 tel. 59 8417842

  • Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku ul. Koszalińska 5 tel. 59 8457333

Wymagane dokumenty: Kserokopia dowodu osobistego i wypełniony kwestionariusz dostępny w sekretariatach ww. szkół

czytaj więcej →

WARSZTATY Z DIETETYKIEM

DODANO: 2017-05-19 14:59:48

Informujemy, że  dnia 25 maja 2017r. w godz. od 9.oo do `13.oo   w siedzibie  GOPS w Damnicy ul. Górna 8 odbędą się warsztaty z dietetykiem /  zasady zdrowego  odżywiania /.  Zapraszamy wszystkie chętne osoby  korzystające z pomocy żywnościowej  w ramach PO PŻ 2014-2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym Podprogram 2016

 

Podajemy   skład   paczki   żywnościowej   w   maju  2017r.

cukier             1 kg,

filety  rybne    4 puszki,

groszek z marchewką  2 puszki,

herbatniki        2  paczki,

pasztet            1  puszka,

ryż  biały           1  kg,

szynka  drobiowa          2  puszki.

 

 

czytaj więcej →

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

DODANO: 2017-05-08 12:13:41

Informujemy, że  dnia 10 maja 2017r. w godz. od 8.30  do 13.00  w magazynie przy ul. Witosa  / obok sali widowiskowej CEiK w Damnicy / dla osób zakwalifikowanych do pomocy wydawana  będzie żywność otrzymana z Banku Żywności. Skład  paczki :

za kwiecień 2017  - makaron 2p., mleko 2l, ser żółłty  0,8kg , fasola biała 1 puszka, powidła 1 sł, gulasz wieprz. 1 puszka , szynka wieprz. 1 puszka.

za maj  2017r.  -  ryż 1kg,  herbatniki  0,40 kg, groszek z marchewką 2 puszki,  filety rybne 4 puszki, szynka drobiowa 2 puszki,  cukier  1 kg,  pasztet  1 puszka.

czytaj więcej →