Termin wydawania i przyjmowania wniosków na wypłatę świadczeń rodzinnych

DODANO: 2018-07-26 12:49:47

Wnioski na  świadczenia 

Dobry start 300+, rodzinne, Fundusz Alimentacyjny i świadczenie wychowawcze  500+  można składać :

elektronicznie:   od  01 lipca 2018r.

 przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl   lub  bankowość elektroniczną;

Wnioski w wersji papierowej można składać  od 01  sierpnia 2018r.

w pokoju nr 9 / kasa/  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy ul. Górna 8

w godz. od 7.30 do 15.30

tel. 059 8113-248

Aby ułatwić składanie wniosków osobom pracującym w miesiącu sierpniu 2018r. w każdy poniedziałek ośrodek czynny będzie  do godz. 17.oo

 

czytaj więcej →

Podsumowanie wydawania żywności Podprogram 2017 POPŻ

DODANO: 2018-07-16 09:03:52

PODPROGRAM 2017 – efekty

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy przy współpracy z Bankiem Żywności w Słupsku realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

  2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);

  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

  • tłuszcze (olej rzepakowy),

  • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 377 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Damnica.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 12,8025 ton żywności;

o 1750 paczek żywnościowych;

4. W ramach Podprogramu 2017 dla 76 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 6 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

Ekonomiczne - 0 spotkań dla 0 uczestników

Żywieniowe – 2 spotkania dla 25 uczestników

Kulinarne – 1 spotkanie dla 13 uczestników

Niemarnowanie żywności - 3 spotkania dla 38 uczestników.


 

czytaj więcej →

DOBRY START - 300 zł dla ucznia

DODANO: 2018-07-02 09:10:53

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

Komu przysługuje wsparcie – na dziecko uczące się w szkole, do ukończenia przez nie 20 roku życia; uczące się dziecko niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia; bez względu na dochód rodziny.

Nie przysługuje na dziecko przebywające w przedszkolu oraz tzw. zerówce w szkole lub przedszkolu.

Kiedy złożyć wniosek - od 01 lipca br. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną;

od 01 sierpnia br. w formie papierowej do 30 listopada br.

wniosek składa rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

Kiedy pomoc trafi do rodziny - złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu br. gwarantuje wypłatę świadczenia w terminie do 30 września br. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach – wypłata najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wnioski w wersji papierowej można składać

w pokoju nr 6 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy ul. Górna 8

w godz. od 7.30 do 15.30

tel. 059 8113-248

adres email : kierownik.gops@damnica.pl

Przypominamy również, że wnioski na  świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny i świadczenie wychowawcze  500+  można składać :

elektronicznie:   od  01 lipca 2018r.

papierowo :  od 01 sierpnia  2018r.

czytaj więcej →

Projekt SREBRNA SIEĆ

DODANO: 2018-06-08 09:47:47

Informujemy, że  Gmina Damnica przystąpiła do realizacji partnerskiego projektu  SREBRNA  SIEĆ skierowanego do seniorów  zamieszkałych m.in. na terenie naszej gminy. Projekt  dofinansowany  ze środków  unijnych realizowany jest  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy  od maja 2018  do grudnia 2020r.

Planowane działania to:

1. stworzenie zintegrowanego lokalnego systemu usług opiekuńczych m.in. praca  Animatorów Lokalnych i wolontariuszy na rzecz seniorów, bezpłatne udostępnienie  zestawu do TELEOPIEKI, świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, szkolenia dla seniorów  i ich opiekunów faktycznych, utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego ( w Słupsku),  

2. organizacja Pikniku Senioralnego w 2018r.,

3.  powołanie Gminnej Rady Seniorów w Damnicy,

4.  powstanie Powiatowego Punktu Animacji  Seniorów  w Słupsku przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w tym uruchomienie strony internetowej przeznaczonej dla seniorów.

czytaj więcej →

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

DODANO: 2018-05-28 10:25:16

Z dniem 25 maja 2018r. weszło w życie  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z powyższym informuję , że administratorem ochrony danych osobowych przetwarzanych  w tut. ośrodku jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy (  tel. 059 8113-248; email  kierownik.gops@damnica.pl ).

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Roman  Borowski ( email  roan@pro.onet.pl ).

czytaj więcej →