UROCZYSTE OTWARCIE KLUBU SENIOR+ W DOMARADZU

DODANO: 2021-06-21 12:14:41

UROCZYSTE OTWARCIE KLUBU SENIOR+

W DOMARADZU

Dnia 18 czerwca 2021 r. oficjalnie otworzono Klub Senior+ w Domaradzu. Gmina Damnica wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom seniorów utworzyła Klub Senior+, który będzie formą pomocy w organizowaniu czasu wolnego. Klub powstał z myślą o osobach, które chciałyby spędzać aktywnie czas, poznawać nowych ludzi, rozwijać swoje zainteresowania.

Obiekt i prowadzenie zadania powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Damnicy.

W uroczystości otwarcia udział wzięli m.in. : Zastępca Wójta Gminy Damnica Pan Grzegorz Kiczmachowski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Kozina, Radni oraz Sołtysi Gminy Damnica, Dyrektorzy Szkół : Pani Maria Czerska i Pan Robert Nowak, Dyrektor Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy Pan Grzegorz Gurłacz, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy Pani Dorota Nowak, członkowie Gminnej Rady Seniorów w Damnicy. Wśród zaproszonych gości był również Ks. Proboszcz Marcin Baska, który poświęcił pomieszczenia Klubu.

Na spotkaniu nie zabrakło przemówień. Zastępca Wójta Gminy Damnica Pan Grzegorz Kiczmachowski, jak mówił w swoim przemówieniu : „ Nowa placówka jest odpowiedzią naszej gminy na rosnące potrzeby osób starszych. Głównym celem było stworzenie seniorom miejsca i warunków do spotkań, w trakcie których będą mogli spędzać ciekawie czas, zaspokoić potrzeby psychofizyczne i edukacyjne. Nasi seniorzy są niezwykle aktywni. Bez wątpienia zasługują na to, aby ich przysłowiowa „jesień życia” była czasem radosnym, spędzonym w gronie przyjaciół i bliskich im osób ”.

Kierownik GOPS Pani Milena Piechowicz przywitała serdecznie wszystkich zebranych, a następnie przybliżyła cele i zadania Klubu Senior+ : Dzięki temu pięknemu obiektowi Nasi Seniorzy będą mogli : aktywnie spędzać wolny czas, wzajemnie się wspierać, rozwijać swoje zainteresowania i pasje oraz ukryte talenty, uczestniczyć w zajęciach rękodzielnictwa, zajęciach ruchowych, muzykoterapii i wielu innych. Drodzy Seniorzy, nieważne ile lat człowiek ma zapisane w metryce, ale na ile się czuje. Sztuką życia jest odnaleźć rzeczy wspaniałe, także w codzienności. Dziękuję serdecznie za Waszą obecność. Życzę wiele uśmiechu i samych pogodnych dni spędzonych razem w Waszym Wspólnym Klubie Seniora. Patrząc na Państwa dochodzę do wniosku, że marzenia nigdy nie idą na emeryturę. Szanowni Państwo mam nadzieję i jestem przekonana, iż sprostamy tym nowym wyzwaniom, że Nasi podopieczni będą się tutaj dobrze bawić. Życzę Wszystkim Uczestnikom miłego pobytu w Klubie, spełnienia swoich zainteresowań i pasji oraz dużo zdrowia. Dziękuję. ”.

Oficjalnego otwarcia Klubu Senior+ poprzez przecięcie wstęgi dokonali : Zastępca Wójta Gminy Damnica Pan Grzegorz Kiczmachowski, Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Kozina, Kierownik GOPS Pani Milena Piechowicz, Kierownik Klubu Senior+ Pani Beata Orlicka oraz podopieczna Klubu Seniora.

Na zakończenie zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek, Oficjalne uroczystości dobiegły końca. Nadszedł czas na prezenty, zwiedzanie pomieszczeń i rozmowy towarzyskie.

PODZIĘKOWANIA KIEROWNIKA GOPS

W imieniu własnym oraz Wszystkich Seniorów pragnę złożyć szczególne podziękowania dla Wójta Gminy Damnica Pana Andrzeja Kordylasa oraz Radnych Gminy Damnica za zaangażowanie i utworzenie pierwszego w historii Gminy Damnica Klubu Senior+.

Dziękuję również wszystkim za pomoc, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości otwarcia. To miejsce i to wydarzenie nie jest zasługą jednego człowieka, ale dziełem wielu rąk, a przede wszystkim serc.
 

Kierownik GOPS w Damnicy

Milena Piechowicz


 

czytaj więcej →

Serdeczne podziękowania

DODANO: 2021-06-16 14:12:33

Serdeczne podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Farm Frites Poland w Bobrownikach za przekazanie na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy darowizny w postaci 1 tony ziemniaków. Ziemniaki zostały przekazane dla 18 rodzin, najbardziej potrzebujących z naszej gminy.

Dziękujemy również Panu Grzegorzowi Gurłaczowi (dyrektorowi CEiK w Damnicy) za pomoc w dostarczeniu ziemniaków do domów rodzin.

czytaj więcej →

SPOTKANIE INFORMACYJNE

DODANO: 2021-06-15 14:02:22
Szanowni Mieszkańcy,
Gmina Damnica w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza na spotkanie informacyjne na temat proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21.
 
Spotkanie odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 17 w Sali Konferencyjnej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy;
 
Na spotkaniu obowiązuje reżim sanitarny, w tym obowiązek zakrywania ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz limity osób określone w Rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
 
Osoby zainteresowane uczestniczeniem w spotkaniu, mogą skorzystać ze świadczonej przez Gminę Damnica usługi door-to-door  wystarczy zadzwonić pod nr tel.: 533 334 828 lub wysłać e-maila na adres: uslugi.door-to-door@damnica.pl
czytaj więcej →