Akcja promocyjna Programu 500+

DODANO: 2019-07-30 12:08:26

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku informuje, że

dnia 2 sierpnia 2019 r. / piątek/ około godziny 13.00 na placu przed Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy odbędzie się akcja promocyjna Programu 500 +

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane

czytaj więcej →

Skrócony czas pracy

DODANO: 2019-07-29 13:54:51

Uprzejmie informujemy, że  w związku z wysoką temperaturą  w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , na podstawie  art.31 i 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz  par. 15 ust.1  rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16.09.1997 r. w sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w dniu dzisiejszym    29 lipca 2019 r.  Ośrodek  będzie czynny do godziny 14.00. 

czytaj więcej →

STYPENDIUM SZKOLNE NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020

DODANO: 2019-07-26 11:24:02

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

Przypominamy, że od dnia 1 września 2019 roku będzie można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2019 r.

  • Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie.

  • W roku szkolnym 2019/2020 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:

  • zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem ( z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania ),

  • zaświadczenie lub oświadczenie o pobieraniu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

  • dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych;

  • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia;

  • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia).

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy, ul. Górna 8, pok. nr 3 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.


 

czytaj więcej →