KOLONIA

DODANO: 2020-08-04 12:17:31

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała kolonie letnią dla dzieci. Programem przewodnim kolonii jest profilaktyka zagrożeń społecznych, a więc nauka przez zabawę. Na kolonię zgłosiło się 20 dzieci w wieku 6 – 17 lat. Dzieci będą wypoczywać w nadmorskiej miejscowości, w zamkniętym ośrodku wczasowym położonym na terenie leśnym w odległości 250 m do morza z wydzielona plażą. Turnus będzie trwać 10 dni od 31.07 do 09.08.2020 r.

czytaj więcej →

Akademia Przedsiębiorczości

DODANO: 2020-08-04 12:13:46

ℹ️ Prywatne Centrum Edukacyjne „ Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu słupskiego i lęborskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu.

➡️ Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. realizuje projekt „Akademia przedsiębiorczości 2”, którego celem jest tworzenie i zapewnienie trwałości nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw.

➡️ W ramach projektu osoby niepracujące mogą skorzystać ze wsparcia finansowego umożliwiającego otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz wsparcia szkoleniowego przygotowującego do prowadzenia działalności.

Obraz może zawierać: 2 osoby, tekst „Jesteś bez pracy? najmniej lat? Mieszkasz gminie Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Słupsk (gmina wiejska), Smołdzino Cewice? Weżudział projekcie Do tys. Akademia przedsiębiorczości 2 otwarcie własne firmy! oferujemy: Wsparcie leniowe przygotowujące rowadzenia Środki finansowe otwarcie własnej (dotacja 23050 Wsparcie pomostowe bieżące wydatki irmowe przez miesięcy łącznie Informacje zgłoszenia Prywatne Centr Edukacyjne MARMOŁOWSKI Bytów, Zaułek Drozdowy2 796 www.marmolowski.pl jektyunijne@Akademiaprzesiebioczości2 „Akademia.przedsiebiorczości2" 691440,29zt Fundusze Europejskie URZADMARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OMORSKIEGO MARMOŁOWSKI Europejska”
czytaj więcej →

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

DODANO: 2020-07-31 12:35:52

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
okres zasiłkowy 2020/2021

📑🖋 Wnioski będą wydawane i przyjmowane od dnia 3 sierpnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy, Dział Świadczeń Rodzinnych i Spraw Społecznych, pokój nr 6.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest całkowicie bezskuteczna, tzn. za okres dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano należnych dziecku alimentów. Fundusz przysługuje na dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczą w szkole lub w szkole wyższej, do 25 roku życia. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bez względu na wiek.

❗️Fundusz przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł.

❗️W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę 900,00 zł., o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalone prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny przeliczeniu na osobę w rodzinie.

❗️W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

❗️Świadczenia z funduszu przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej niż po 500 zł miesięcznie na każde z uprawnionych dzieci.

❗️Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują jeżeli dziecko :
⛔zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
⛔zawarło związek małżeński.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
 
czytaj więcej →

"DOBRY START"

DODANO: 2020-07-31 12:31:07

📑🖋 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 03 sierpnia 2020 r. można złożyć tradycyjny, papierowy
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia D O B R Y  S T A R T " 300 +"

Zachęcamy również do składania wniosków online - poprzez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Obraz może zawierać: tekst „ABC”
czytaj więcej →

KONKURS "SREBRNE SERCE"

DODANO: 2020-07-16 12:48:15

Konkurs „Srebrne Serce”

Gminna Rada Seniorów w Damnicy oraz Opiekun Wolontariatu w Damnicy zapraszają do udziału w Konkursie „Srebrne Serce”.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Srebrna Sieć”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Konkurs rozpoczyna się 20 lipca 2020 r.

Celem Konkursu jest promowanie aktywności seniorów i ich zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej i wytypowanie najbardziej zaangażowanych seniorów w Gminie Damnica.

Kandydatem na Najbardziej Aktywnego Seniora – może być każdy Senior (w wieku 60+), mieszkający na terenie Gminy Damnica, posiadający obywatelstwo polskie.

Zgłoszenie kandydata do Konkursu powinno zostać dokonane na formularzu zgłoszeniowym.

Formularze zgłoszeniowe oraz Regulamin Konkursu udostępnia się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy, ul. Górna 8 oraz w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, ul. Witosa 13 oraz do pobrania na stronach internetowych: www.gopsdamnica.pl, www.damnica.pl, www.ceikdamnica.org.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w Urzędzie Gminy w Damnicy, ul. Górna 1. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 11 września 2020 r.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i statuetki. Wręczenie nagród nastąpi podczas Sesji Rady Gminy Damnica we wrześniu 2020 roku.

Zapraszamy do udziału w Konkursie!


 

czytaj więcej →