Nabór na Kierownika Klubu Senior +

DODANO: 2022-01-05 14:58:12

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Klubu Senior + w wymiarze 1/10 etatu w Klubie Senior + w Domaradzu

1. Ogłoszenie o naborze:

http://gops.damnica.ibip.pl/public/getFile?id=345863

2. Kwestionariusz osobowy przy naborze pracownika:

http://gops.damnica.ibip.pl/public/getFile?id=326803

3. Klauzula ochrony danych osobowych przy naborze pracownika:

http://gops.damnica.ibip.pl/public/getFile?id=305778

czytaj więcej →

KOMUNIKAT

DODANO: 2022-01-05 11:45:49

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE DNIA 07.01.2022 r. (PIĄTEK)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DAMNICY

BĘDZIE NIECZYNNY,

W ZAMIAN ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE

W SOBOTĘ tj. 01.01.2022 r.

czytaj więcej →

DODATEK OSŁONOWY

DODANO: 2022-01-05 10:01:58

W związku z wejściem w życie z dniem 4 stycznia 2022 r. ustawy o dodatku osłonowym informujemy, że sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy.

Wnioski można składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego ( za pośrednictwem Portalu ePUAP: http://epuap.gov.pl/ );

  • za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłając na adres siedziby GOPS w Damnicy;

  • osobiście w wersji papierowej w siedzibie GOPS w Damnicy, ul. Górna 8 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do wniosków złożonych do 31 lipca 2022 r. stosuje się dochód za rok 2020 w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku osłonowego znajdują się na stronie Ministerstwa klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Do pobrania:

wniosek o dodatek osłonowy:

/pliki/damnica-ops/pliki/wniosek_o_dodatek_os%C5%82onowy(1).docx

klauzula ochrony danych osobowych:

/pliki/damnica-ops/pliki/KLAUZULA%20-%20DODATEK%20OS%C5%81ONOWY.doc

 

 

czytaj więcej →

DODANO: 2021-12-22 09:56:40

Spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi,

w ciepłej, rodzinnej atmosferze,

oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym roku  2022

życzą:

Kierownik i Pracownicy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Damnicy

 

czytaj więcej →