BON ENERGETYCZNY 2024

DODANO: 2024-07-05 12:29:22

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy informuje, że od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku można będzie składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego za okres od lipca do grudnia 2024 r. Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem, które zastąpiło dodatek osłonowy.
Bon energetyczny będzie przysługiwać gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
- 2.500 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
- 1.700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Gdy przeciętny miesięczny dochód przekracza wyżej wymienione kryteria dochodowe, bon będzie przyznawany, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanego bonu będzie wynosić 20 złotych. W przypadku, gdy wysokość bonu energetycznego jest niższa niż 20 zł, bon ten nie przysługuje.

Wysokość bonu energetycznego standardowo wynosi:
- 300,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
- 400,00 zł w gospodarstwie 2-3 osobowym,
- 500,00 zł w gospodarstwie 4-5 osobowym,
- 600,00 zł w gospodarstwie 6 i więcej osobowym.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. (albo po tym dniu - w przypadku źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych do CEEB po raz pierwszy), bon energetyczny jest wyższy i wynosi:
- 600,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
- 800,00 zł w gospodarstwie 2-3 osobowym,
- 1.000,00 zł w gospodarstwie 4-5 osobowym,
- 1.200,00 zł w gospodarstwie 6 i więcej osobowym.

Wnioski będzie można składać od 1.08.2024 r. do 30.09.2024 r. w formie:
- elektronicznej – podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego,
- przez aplikację mObywatel, jeśli minister do spraw informatyzacji umożliwi złożenie takiego wniosku,
- tradycyjnej (papierowo) – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy, ulica Górna 8, 76-231 Damnica.
Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze określonego wzoru wniosku.

Informację o przyznaniu bonu energetycznego wnioskodawca otrzyma na adres e-mail wskazany we wniosku lub odbierze osobiście w sytuacji, gdy we wniosku nie podano adresu mailowego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 59 811 32 48.