FONOHOLIZM I BEZPIECZNE WAKACJE

DODANO: 2024-06-25 15:06:45
W dniu 24 czerwca 2024 r. w ramach działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Domaradzu odbyły się warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień behawioralnych pt.: "Fonoholizm" oraz „Bezpieczne wakacje".
 
FONOHOLIZM - celem warsztatów było:
● zapoznanie uczestników z mechanizmem uzależnienia,
● uświadomienie uczestnikom, czym jest używanie, nadużywanie, uzależnienie,
● uświadomienie uczestnikom zagrożeń wynikających z uzależnienia od smartfona i innych urządzeń elektronicznych,
● zdefiniowanie, czym jest uzależnienie od Internetu? symptomy, znaki ostrzegawcze, zachowania niepokojące, skutk,
● odpowiedź na pytanie: Jak świadomie i mądrze korzystać z Internetu i poszukiwać za jego pośrednictwem wyłącznie treści wartościowych?
● wskazanie na wewnętrzne motywy częstszego nawiązywania kontaktów przez Internet, tj. nieśmiałość, lęk przed brakiem akceptacji, poczucie anonimowości, budowanie subiektywnie idealnego obrazu siebie,
● prezentacja negatywnych skutków zdrowotnych, wynikających z uzależnienia od telefonu.
 
BEZPIECZNE WAKACJE - celem warsztatów było przygotowanie uczestników zajęć w Domaradzu - osób z niepełnosprawnościami, do bezpiecznego spędzania letniego wypoczynku, edukowanie na temat zagrożeń mogących wystąpić w domu i podczas wakacyjnych wyjazdów oraz jak się przed nimi zabezpieczyć.
Uczestnicy zajęć otrzymali ulotki i gadżety profilaktyczne, których zakup sfinansowany został ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Damnicy.