Zapraszamy pracodawców do składania wniosków na pozyskanie stażystów

DODANO: 2013-02-22 13:07:57
 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

zaprasza

PRACODAWCÓW

Do składania wniosków na pozyskanie stażystów

w ramach projektu pn. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier”

realizowanego w ramach poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ma możliwość skierowania 15 osób niepełnosprawnych, uczestników projektu pn. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier”, na 3-miesięczny staż zawodowy w wymiarze 8 godzin dziennie u lokalnych pracodawców.

I. UCZESTNICY STAŻU ZAWODOWEGO

Na staże będą kierowane osoby niepełnosprawne (15 osób), które uprzednio zostały przeszkolone i zdobyły doświadczenie poprzez udział w szkoleniach i kursach organizowanych w ramach projektu „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier”. Każda z osób ukończyła trzy niżej wymienione kursy.

 1. Kurs obsługi komputera z elementami poruszania się po Internecie,
 2. Szkolenie z zakresu technik sprzedaży z elementami przedsiębiorczości,
 3. Kurs rzemiosła ludowego, w tym:
  1. kurs wikliniarstwa ukończyły 4 osoby,
  2. kurs z zakresu garncarstwa i ceramiki ukończyło 5 osób
  3. kurs wyrobu biżuterii ukończyło 6 osób.

II. CZAS TRWANIA STAŻU ZAWODOWEGO

Każda z osób (łącznie 15 osób) skierowanych zostanie na staż zawodowy trwający 3 miesiące w wymiarze nie przekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie.

III. TERMIN ODBYWANIA STAŻU

Staż zawodowy u pracodawcy może odbywać się w  dwóch okresach:

 • 01 kwietnia 2013 r - 30 czerwca 2013
 • 01 lipca 2013 r. – 30 września 2013 r.

Istnieje możliwość skierowania uczestnika projektu na staż zawodowy w innym terminie niż wyżej wymienione, przy czym staż ten najpóźniej musi zakończyć się dnia 30 września 2013 r.

IV. KRYTERIA WYBORU PRACODAWCÓW

Przy wyborze pracodawców będą brane pod uwagę kryteria:

 1. Niezaleganie za opłaty publiczno- prawne;
 2. Oświadczenie pracodawcy o nietoczącym się postępowaniu karnym;
 3. Oświadczenie pracodawcy o nie znajdowaniu się w stanie likwidacji;

W pierwszej kolejności staż zawodowy zostanie zorganizowany u pracodawców, którzy na etapie składania wniosku zadeklarują chęć zatrudnienia uczestnika stażu, po okresie odbycia przez niego stażu zawodowego.

UWAGA!!! U jednego pracodawcy staż zawodowy może odbywać jednocześnie więcej niż jedna osoba.

Zainteresowanych pracodawców prosimy o składanie wniosków na zorganizowanie stażu do dnia 21 marca 2013 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przy ul. Sienkiewicz 20.

Wniosek na zorganizowanie stażu oraz szczegółowe informacje dotyczące staży dostępne w siedzibie PCPR w Słupsku oraz na stronie internetowej www.pcpr.slupsk.pl.