Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych w ramach grupy wsparcia

DODANO: 2013-02-18 14:19:02

 

Zaproszenie do składania ofert

na przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych  w ramach projektu „Rozwój Gminy Damnica”

 

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Warsztaty terapeutyczne prowadzony w ramach grupy wsparcia

Grupa docelowa: 10 kobiet borykających się z problemem współuzależnienia (zakłada się, iż w warsztacie udział może wziąć 10 uczestników projektu, a także członkowie ich rodzin – w zależności od potrzeb uczestników projektu)

Ilość godzin warsztatów: 48 godzin dydaktycznych (16 spotkań po 3 godziny dydaktyczne).

Miejsce realizacji: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy

Termin realizacji: marzec - listopad 2013r. w godzinach od 16.00 do 18.30 (w tym jedna przerwa 15 minutowa).

Zakres tematyczny: motywacja, uświadomienie problemu współuzależnienia z jakim borykają się uczestniczki, wskazanie sposobów radzenia sobie z tym problemem, stworzenie warunków do wymiany doświadczeń, wzajemne wsparcie itp.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

  • wykształcenie magisterskie pedagogiczne lub psychologiczne - potwierdzone kserokopią dyplomu,
  • uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga lub psychologa od co najmniej 4 lat licząc do dnia do terminu do składania ofert - potwierdzone kserokopią dyplomu;
  • doświadczenie w prowadzeniu warsztatów terapeutycznych dla osób współuzależnionych, czyli przeprowadzone co najmniej dwa warsztaty terapeutyczne dla osób współuzależnionych lub jeden w ilości co najmniej 30 godzin – potwierdzone referencjami, zaświadczeniami;

               3. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

Osoby zainteresowane proszone są o nadesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, kserokopie dyplomów, referencji) wraz z ofertą cenową, pocztą lub kurierem na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy, ul. Górna 8, 76-231 Damnica, tel./fax  59 8113248 do dnia 28.02.2013r. do godz. 15.30.

Ofertę cenową należy przygotować na formularzu ofertowym dostępnym w linku poniżej lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.

 

Do pobrania:

- formularz ofertowy