Nowy okres zasiłkowy- zasiłek rodzinny

DODANO: 2021-07-26 14:24:24

Przypominamy !

Warunkiem uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2021 roku będzie złożenie wniosku. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego należy złożyć do Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy informuje, że wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami będzie można złożyć:

  • od 1 lipca 2021 r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną;

  • od 1 sierpnia 2021 r. – w przypadku wniosków składanych w formie papierowej.

Termin ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych:

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami

Wypłata świadczenia

Do 31 sierpnia 2021 r.

do 30 listopada 2021 r.

Od 1 września 2021 r. do 31 października 2021 r.

do 31 grudnia 2021 r.

Od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Do 28 lutego 2022 r.