Pogadanka z podstaw profilaktyki zdrowotnej

DODANO: 2013-02-18 13:11:29

W związku z realizacją projektu pn. "Rozwój Gminy Damnica" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy zorganizował pogadankę "Podstawy profilaktyki zdrowotnej" w wymiarze 6 godzin dydaktycznych. Pogadanka skierowana była do uczestników objętych w ramach projektu kontraktami socjalnymi.

W ramach pogadanki podejmowano takie tematy jak: higiena jako nauka o sposobach zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, zdrowy styl życia, higiena i pielęgnacja dzieci, antykoncepcja.

Celem pogadanki był wzrost kompetencji wychowawczych u 10 uczestników objętych kontraktów socjalnych, co przyczyniło się do osiągnięcia celu głównego projektu, tj. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Uczestnicy mieli zapewniony poczęstunek oraz zwrot kosztów przejazdu.

Projekt "Rozwój Gminy Damnica" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria zdjęć