TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI Z BANKU ŻYWNOŚCI

DODANO: 2018-11-06 13:47:39

Informujemy, że od listopada 2018r.  do czerwca 2019r. wydawana będzie żywność z Banku Żywności  w Słupsku otrzymana w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  realizowanego w Podprogramie 2018

* Paczki żywnościowe  wydawane będą w terminach wypłaty zasiłków z pomocy społecznej   w godz. od 8.30 do 13.30  w magazynie  na ul. Witosa 13 / obok sali widowiskowej CEiK  w Damnicy/.

* Listy osób uprawnionych do odbioru paczki sporządzają pracownicy socjalni GOPS . Podstawą jest  dochód nie przekraczający kwoty:  dla osoby samotnej -  1.402.- zł miesięcznie,  na osobę w rodzinie  -  1.056.-zł mies.  oraz wystąpienie jednej z dysfunkcji np.  bezrobocie,  wielodzietność / od 3 dzieci/, rodzina niepełna, długotrwała choroba, niepełnosprawność, opuszczenie zakładu karnego.

* Osoby nie ujęte na liście spełniające powyżej opisane warunki mogą  zgłosić się do pracownika  socjalnego GOPS w godz. od 7.30 do 15.30 w dni robocze.