DOBRY START - 300 zł dla ucznia

DODANO: 2018-07-02 09:10:53

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

Komu przysługuje wsparcie – na dziecko uczące się w szkole, do ukończenia przez nie 20 roku życia; uczące się dziecko niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia; bez względu na dochód rodziny.

Nie przysługuje na dziecko przebywające w przedszkolu oraz tzw. zerówce w szkole lub przedszkolu.

Kiedy złożyć wniosek - od 01 lipca br. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną;

od 01 sierpnia br. w formie papierowej do 30 listopada br.

wniosek składa rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

Kiedy pomoc trafi do rodziny - złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu br. gwarantuje wypłatę świadczenia w terminie do 30 września br. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach – wypłata najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wnioski w wersji papierowej można składać

w pokoju nr 6 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy ul. Górna 8

w godz. od 7.30 do 15.30

tel. 059 8113-248

adres email : kierownik.gops@damnica.pl

Przypominamy również, że wnioski na  świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny i świadczenie wychowawcze  500+  można składać :

elektronicznie:   od  01 lipca 2018r.

papierowo :  od 01 sierpnia  2018r.