Komu nie przysługuje świadczenie

DODANO: 2019-07-05 13:08:16

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

  • Jeżeli dziecko lub osoba ucząca się została umieszczona w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  • Na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego i dzieciom w przedszkolu.
  • Na dziecko powyżej 20-ego roku życia jeżeli nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności;
  • Na dziecko uczące się w szkole policealnej lub szkole dla dorosłych, nie obejmuje także studentów.
czytaj więcej →