Informacje o przyznaniu świadczenia dobry start

DODANO: 2019-07-05 11:36:22
Program „Dobry Start”- 300 dla ucznia to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20-ego roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24-ego roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie Dobry Start można składać online od 1 lipca 2019 roku przez stronę internetową - https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną. Natomiast od 1 sierpnia 2019 roku także drogą tradycyjną (w formie papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy.

Wniosek o Dobry Start - 300 dla ucznia należy złożyć do 30 listopada.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

https://empatia.mpips.gov.pl

czytaj więcej →