Rodzina 500 +

DODANO: 2021-01-15 10:14:24

Program „Rodzina 500+” to wsparcie polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W ramach programu „Rodzina 500+” rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze ma charakter powszechny i przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

Trwający obecnie  - od 1lipca 2019 roku okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego został wydłużony do 31 maja 2021 roku.

Od 1 czerwca 2021 roku prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na roczny okres świadczeniowy  trwający do 31 maja 2022 roku.

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 roku będzie złożenie wniosku. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć do Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy informuje, że wniosek o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 +" będzie można złożyć:

  • od 1 lutego 2021 r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną;

  • od 1 kwietnia 2021 r. – w przypadku wniosków składanych w formie papierowej.

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku.

Poniżej szczegółowe terminy:

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami

Wypłata świadczenia

do 30 kwietnia 2021 r.

do 30 czerwca 2021 r.

od 1 maja do 31 maja 2021 r.

do 31 lipca 2021 r.

od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.

do 31 sierpnia 2021 r.

od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.

do 30 września 2021 r.

od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r.

do 31 października 2021 r.

 

https://empatia.mpips.gov.pl/

czytaj więcej →