Gminny Zespół Interdyscyplinarny

DODANO: 2020-06-02 10:33:19

30 stycznia 2020 roku Rada Gminy Damnica podjęła Uchwałę Nr XV/163/2020 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zmieniając Uchwałę Nr LV/381/2010 z dnia 10 listopada 2010r.

Zespół Interdyscyplinarny znajduje się przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy, w jego skład wchodzą następujące osoby:

 • Damian Gawin – mł. asp. Posterunku Policji w Damnicy;

 • Jacek Moskal – mł. asp. Posterunku Policji w Damnicy;

 • Konrad Spychalski - kurator Sądu Rejonowego w Słupsku;

 • Sabina Modrzejewska - kurator Sądu Rejonowego w Słupsku;

 • Ewa Diegner - pielęgniarka Ośrodka Zdrowia w Bobrownikach;

 • Danuta Bolenajc - pielęgniarka Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie;

 • Małgorzata Cymek-Dudzik - pedagog szkolny Zespołu Szkół w Damnicy;

 • Iwona Kuklińska - pedagog szkolny Zespołu Szkół w Zagórzycy;

 • Krzysztof Rodziewicz - pedagog szkolny Zespołu Szkół w Damnie;

 • Milena Piechowicz - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Damnicy,

 • Wiesława Hajduk - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy;

 • Elżbieta Nowak - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy;

 • Dorota Pawlak - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy;

        http://ug.damnica.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=359481