Gminny Zespół Interdyscyplinarny

DODANO: 2018-11-19 08:40:36

W 2010r. Rada Gminy Damnica podjęłą Uchwały Nr LIII/366/10 z dnia 29 września 2010r. oraz Nr LV/381/2010 z dnia 10 listopada 2010r. zmieniającą uchwałę Nr LIII/366/ 10 w sprawie określenia warunków funkcjonowania, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego powoływanego do działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzeniem nr 49/2011 z dnia 20.04.2011r. Wójt Gminy Damnica powołał Zespół Interdyscyplinarny w gminie Damnica w następującym składzie:

 • Marek Puchalski - Kierownik Posterunku Policji w Damnicy-  od 2015r. Pan Jacek  Moskal i  Pan Paweł Ciba;
 • Aleksandra Dziduch - prac. socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społ. w Damnicy - od maja 2015r. prac.socjalny Pani Monika Gliszczyńska;
 • Wiesława Hajduk - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społ. w Damnicy;
 • Elżbieta Nowak - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społ. w Damnicy.
 • Beata Orlicka - członek Gmin. Komisji Rozw. Problemów Alkoholowych w Damnicy, od 2017r.  insp. GOPS Milena Piechowicz;
 • Małgorzata Cymek- Dudzik - pedagog szkolny Zespołu Szkół w Damnicy;
 • Iwona Kuklińska - pedagog szkolny Zespołu Szkół w Zagórzycy;
 • Renata Malek- Matyjasik - pedagog Szkoły Podstawowej w Domaradzu;
 • Katarzyna Wolska - pedagog szkolny Zespołu Szkół w Damnie - od 2014r. pedagog Pan Krzysztof  Rodziewicz;
 • Danuta Bolenajc - pielęgniarka Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie;
 • Ewa Diegner - pielęgniarka NZOZ w Damnicy;
 • Sabina Jakubczyk - kurator Sądu Rejonowego w Słupsku;
 • Urszula Kosberg - kurator Sądu Rejonowego w Słupsku-  od XII 2012r. kurator specj. Pani Barbara  Remus.