Nabór uczestników do projektu "Rozwój Gminy Damnica"

DODANO: 2013-02-18 13:53:18

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy prowadził nabór uczestników do projektu "Rozwój Gminy Damnica" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Do udziału w projekcie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy zakwalifikuje 20 osób z terenu gminy Damnica, w tym:

  • 10 kobiet w wieku aktywności zawodowej, borykających się z problemem współuzależnienia;
  • 10 osób w wieku aktywności zawodowej, borykających się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane były do 25 stycznia 2013 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są w GOPS w Damnicy.