ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

DODANO: 2021-03-22 12:04:53

Dnia 17 marca 2021 r. w Domaradzu odbyły się zajęcia plastyczne dla osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia plastyczne przeprowadzone zostały w ramach dodatkowej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy. Osoby z niepełnosprawnościami nie mają wielu okazji do spotkań, szczególnie w czasie panującej epidemii, dlatego też Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wyszedł z inicjatywą stworzenia zajęć plastycznych, których głównym celem był rozwój umiejętności plastycznych, a także poszerzanie i podtrzymywanie kontaktów interpersonalnych. Wykonywanie różnych prac plastycznych jest przede wszystkim przyjemnym sposobem spędzania czasu. Pozwala poczuć się sprawcą, kreatorem. Tworząc, osoba rozładowuje napięcia nerwowe, wyrzuca z siebie negatywne emocje. Ekspresja plastyczna podnosi także poczucie własnej wartości. W osobie zadowolonej ze swojej twórczej pracy, gromadzą się siły do nowej aktywności.
W zajęciach plastycznych udział wzięło 6 osób zamieszkujących na terenie gminy. Tematyka zajęć dotyczyła Świąt Wielkanocnych. Uczestnicy z dostępnych materiałów stworzyli stroiki świąteczne, które zabrali do swoich domów. Zajęcia plastyczne były okazją do stworzenia przepięknych prac plastycznych, a wartością dodaną tego wydarzenia była możliwość spotkania się z innymi osobami oraz spędzenie czasu w przyjaznej atmosferze. Spotkanie zostało zorganizowane z zachowaniem wszelkich obostrzeń oraz w reżimie sanitarnym.

„ Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym,
że tylko to wszystko, co robimy dla innych,
jest tym, co naprawdę warto robić ”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy składa serdeczne podziękowania dla :
- sponsora, który przekazał środki finansowe na realizację spotkania – Pan miał życzenie pozostać anonimowy;
- radnego Rady Gminy Damnica Pana Pawła Oberta za podarowanie drewnianych krążków.