Informacja z działań projektu „Srebrna Sieć”

DODANO: 2020-08-12 13:08:37

Informacja z działań projektu „Srebrna Sieć” w gminie Damnica.

Dnia 11 sierpnia 2020 roku odbyło się kolejne szkolenie dla seniorów i ich opiekunów w ramach projektu „Srebrna Sieć” .
Tym razem spotkanie odbyło się w Strzyżynie, na terenie obiektu rekreacyjnego nad rzeką Łupawą, z uwzględnieniem aktualnych obostrzeń ( przeprowadzeniu ankiety wstępnej kwalifikacji i pomiarze temperatury).

Tematem warsztatów dla seniorów była „ Pierwsza pomoc przedmedyczna ”, opiekunowie faktyczni natomiast omawiali proces starzenia się organizmu. Dla każdego z uczestników zapewnione były materiały szkoleniowe. Grupy aktywnie uczestniczyły w szkoleniu i brały udział w proponowanych przez trenerów ćwiczeniach i zadaniach.

Uczestnicy warsztatów byli pod wrażeniem otoczenia, na którym odbywało się szkolenie. W trakcie przerwy odbyło się wspólne pieczenie kiełbasek, zaś o odpowiednią oprawę muzyczną zadbał utalentowany mieszkaniec Damnicy – Pan Ryszard Kosk.