INFORMACJA O STYPENDIUM SZKOLNYM I-VI 2020

DODANO: 2020-04-09 13:27:44

INFORMACJA O STYPENDIUM SZKOLNYM I-VI 2020

W związku z otrzymaną informacją o przyznanej kwocie dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów szkolnych na okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r., wysłano pocztą oświadczenia, które należy podpisać i wysłać pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy ul. Górna 8 z dopiskiem stypendia w terminie do 17 kwietnia 2020 roku.

Kontakt telefoniczny: Bogumiła Kędzia - 059 811 32 48 wew. 26 lub e-mail: stypendia@damnica.pl