Rodzina 500+ w nowej formule

DODANO: 2019-07-05 09:27:57

Rodzina 500+ w nowej formule.

1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która wprowadza zmiany w programie Rodzina 500+. Od 1 lipca świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na każde dziecko, bez względu na dochody rodziny. Żeby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek.

Wnioski można składać od 1 lipca 2019 roku online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS.

Od 1 sierpnia 2019 roku wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w sposób tradycyjny – podczas wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy lub za pośrednictwem poczty.

Rodzicu, zapamiętaj!

Złożenie wniosku do końca września na nowych zasadach gwarantuje  przyznanie świadczenia z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic złoży wniosek dopiero w październiku, świadczenie zostanie przyznane od października czyli od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca 2019 roku zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października 2019 roku na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września.

https://empatia.mpips.gov.pl/