DOBRY START 300+

DODANO: 2018-10-26 11:56:32

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ  KOŃCA TERMINU  DO  ZŁOŻENIA WNIOSKU

O ŚWIADCZENIE '' DOBRY START '' 300+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy przypomina, że ostateczny termin składania wniosków ''Dobry Start'' 300+ upływa z dniem 30 listopada 2018 r.
 

„Dobry start” to wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł na wyprawkę dla ucznia; świadczenie to przysługuje rodzicom na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie zostaje przyznane na wniosek, niezależnie od dochodu rodziny.

Wnioski o 300 plus złożone do końca listopada 2018 r. będą rozpatrywane. Złożenie wniosku po tym terminie oznaczać będzie, że rodzice nie otrzymają pieniędzy - wniosek taki pozostanie bez rozpatrzenia.

Wniosek w wersji papierowej można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy, ul. Górna 8, pokój nr 6, w godz. od 7.30 do 15.30 lub elektronicznie za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.