NOWE KRYTERIA DOCHODOWE W POMOCY SPOŁECZNEJ OD 1 X 2018r.

DODANO: 2018-08-28 14:17:14

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dniem 1 października 2018r. będą one wynosić:

* kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej - 701.-zł / dotychczas 634.- ;
* kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie - 528.-zł / dotychczas 514.- ;
* maksymalna kwota zasiłku stałego - 645.-zł . dotychczas 604.-zł ;
* kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - 308.-zł miesięcznie.