Projekt SREBRNA SIEĆ

DODANO: 2018-06-08 09:47:47

Informujemy, że  Gmina Damnica przystąpiła do realizacji partnerskiego projektu  SREBRNA  SIEĆ skierowanego do seniorów  zamieszkałych m.in. na terenie naszej gminy. Projekt  dofinansowany  ze środków  unijnych realizowany jest  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy  od maja 2018  do grudnia 2020r.

Planowane działania to:

1. stworzenie zintegrowanego lokalnego systemu usług opiekuńczych m.in. praca  Animatorów Lokalnych i wolontariuszy na rzecz seniorów, bezpłatne udostępnienie  zestawu do TELEOPIEKI, świadczenie usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych, szkolenia dla seniorów  i ich opiekunów faktycznych, utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego ( w Słupsku),  

2. organizacja Pikniku Senioralnego w 2018r.,

3.  powołanie Gminnej Rady Seniorów w Damnicy,

4.  powstanie Powiatowego Punktu Animacji  Seniorów  w Słupsku przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w tym uruchomienie strony internetowej przeznaczonej dla seniorów.