INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

DODANO: 2018-05-28 10:25:16

Z dniem 25 maja 2018r. weszło w życie  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z powyższym informuję , że administratorem ochrony danych osobowych przetwarzanych  w tut. ośrodku jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy (  tel. 059 8113-248; email  kierownik.gops@damnica.pl ).

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Roman  Borowski ( email  roan@pro.onet.pl ).