Sposób załatwienia sprawy

DODANO: 2019-07-05 09:51:25
 • Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.
 • W celu otrzymania świadczenia wychowawczego od dnia narodzin dziecka wniosek trzeba będzie złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia opieką prawną lub faktyczną.
 • Nowy termin wnioskowania będzie dotyczył dzieci urodzonych po 1 lipca 2019 r.
 • W przypadku zgonu rodzica pobierającego świadczenie wychowawcze jeżeli drugi rodzic złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica świadczenia wypłaca się od daty zgonu nie wcześniej niż od miejsca następującego po zaprzestaniu wypłaty świadczenia.
 • W przypadku kiedy zmarł rodzic który złożył wniosek, który nie został rozpatrzony a drugi z rodziców złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci pierwszego rodzica to za datę złożenia wniosku przyjmuję się datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica.
 • Nowy termin wnioskowania będzie dotyczył spraw gdzie zgon rodzica nastąpił po 30 czerwca 2019 r.
 • Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku.
 • Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można złożyć także w postaci elektronicznej.
 • Aby otrzymać świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 r. wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca do 30 września. Po tym terminie świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.
 • Świadczenie na 1 dziecko będzie przyznane od 1 lipca 2019, a na pozostałe dzieci jeżeli dotąd było poobierane to od 1 października 2019. Datą graniczną przyznania świadczenia będzie 31 maj 2021 r. (przyznanie świadczeń na jeden wniosek).
 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.
czytaj więcej →