Nabór uczestników do projektu "Rozwój Gminy Damnica"

DODANO: 2013-02-18 13:53:18

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy prowadził nabór uczestników do projektu "Rozwój Gminy Damnica" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

czytaj więcej →

Szkolenia "ABC domowe gospodarowanie" i "Budżet domowy"

DODANO: 2013-02-18 13:42:45

 

W ramach projektu pn. "Rozwój Gminy Damnica" w listopadzie i grudniu 2012 r. zorganizowano dla 10 uczestników/czek objętych kontraktami socjalnymi szkolenie "ABC domowe gospodarowanie" oraz dla uczestniczek grupy wsparcia szkolenie „Budżet domowy”.

czytaj więcej →

Wyjazd do Teatru Muzycznego do Gdyni

DODANO: 2013-02-18 13:31:04

 

Dnia 18 listopada 2012 r. w ramach projektu „Rozwój Gminy Damnica” odbył się wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni. W wyjeździe udział wzięli uczestnicy objęci kontraktami socjalnymi wraz z najbliższym otoczeniem, tj. 40 osób. Nadzór nad uczestnikami sprawowało trzech opiekunów.


 

czytaj więcej →

Pogadanka z podstaw profilaktyki zdrowotnej

DODANO: 2013-02-18 13:11:29

W związku z realizacją projektu pn. "Rozwój Gminy Damnica" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy zorganizował pogadankę "Podstawy profilaktyki zdrowotnej" w wymiarze 6 godzin dydaktycznych. Pogadanka skierowana była do uczestników objętych w ramach projektu kontraktami socjalnymi.

czytaj więcej →

Zajęcia warsztatowe w ramach projektu "Rozwój Gminy Damnica"

DODANO: 2013-02-12 22:14:46

W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy projektu pn. „Rozwój Gminy Damnica”, 10 uczestników, z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne, kontynuowało w lipcu udział w warsztacie „Szkoła rodzica”, który rozpoczął się w czerwcu. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się, jakie są zasady dobrej komunikacji oraz jakie blokady komunikacyjne występują w rodzinie, poznali sposoby rozwiązywania konfliktów rodzinnych, zasady savoir-vivre, a także dowiedzieli się jakie role pełnią kobieta i mężczyzna w rodzinie. Warsztat zakończył się wspólnym wyjazdem uczestników i ich rodzin do wioski tematycznej „Kraina Fantazji” w Karwnie.

czytaj więcej →