Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Słupsku

DODANO: 2014-02-24 12:08:28

Okres od 24.02.2014  - 1.03.2014r. jest tygodniem pomocy  pokrzywdzonym przestępstwem organizowanym przez MInisterstwo Sprawiedliwości. W związku z tym Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem  w Slupsku będzie działał  w ciągu całego tygodnia  w  zwiększonej ilości godzin:

Psycholog  - poniedziałek, środa, piątek    od godz. 12.00 - 14.00 ; wtorek , czwartek  11.30 - 14.30  ;

Prawnik  -  poniedziałek, środa  od godz. 16.00 - 18.00;  wtorek  od 16.00 - 19.00 ;  piątek od  8.00 - 16.00 .

Filia ośrodka mieści się w Słupsku  ul.Grottgera 15  , tel. 668-62-62-62  ,   email    sos.slupsk@gmail.com 

Porady  udzielane są bezpłatnie. Osoba  pierwszego kontaktu dla pokrzywdzonych  dyżuruje w biurze  ośrodka  od poniedziałku do piątku  w godz. od 10.00 -  13.00.

czytaj więcej →

Udział Gminy Damnica w nowym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

DODANO: 2014-01-20 14:36:07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy  przystąpił jako partner  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku do realizacji  projektu systemowego "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funbduszu Społecznego.

czytaj więcej →

DODATEK ENERGETYCZNY

DODANO: 2013-12-09 14:51:24

 

Od 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał dodatek energetyczny.

W  gminie DAMNICA   wypłatą dodatków zajmie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski o przyznanie dodatku pobrać można w siedzibie  GOPS ul.Górna 8 pokój nr 6  od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30  do 15.30.  Więcej szczegółów  w zakładce DODATKI  ENERGETYCZNE 

czytaj więcej →

Zmiany w Ustawie o świadczeniach rodzinnych

DODANO: 2013-03-22 13:58:53

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2013 r. ustawy z dnia 07.12.2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012 r. poz 1548) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 3 wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa, z dniem 01.07.2013 r.

czytaj więcej →