HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

DODANO: 2015-12-28 19:32:31

Wydawanie żywności z Banku Żywności  w  miesiącu grudniu 2015r. odbywa się w dniach  wypłaty zasiłków pieniężnych w GOPS.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do pomocy żywnościowej , a  nie pobierały zasiłku w grudniu mogą odebrać żywność  dnia  30  grudnia br. w godz. od  8.oo  do 13.oo.

czytaj więcej →

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI Z BANKU ŻYWNOŚCI

DODANO: 2015-11-25 08:35:09

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W listopadzie 2015

25 XI w godz. od 9 do 14

dodatkowe terminy dla osób, które nie odebrały żywności 01 XII i 10 XII w godz. od 8 do 13

*Paczki żywnościowe mogą otrzymać osoby/rodziny zakwalifikowane przez pracownika socjalnego i spełniające kryteria przewidziane w ustawie o pomocy społecznej: -dochód na osobę samotną nie przekracza kwoty 951.-zł - dochód na osobę w rodzinie 771.-zł

*Skargi dot. sposobu realizacji dystrybucji można składać do kierownika GOPS w Damnicy

czytaj więcej →

BANK ŻYWNOŚCI

DODANO: 2015-11-05 14:53:27

Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Damnica 05.11.2015 r.

Informujemy, że w dniach 10 i 25 listopada 2015 roku wydawane będą artykuły żywnościowe otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

ZAPRASZAMY

na warsztaty z dietetykiem w dniu 10 listopada 2015r. w godz. od 9.oo do 14.oo w siedzibie GOPS w Damnicy.

Szczególnie zapraszamy rodziców dzieci w wieku szkolnym, a także dotknięte różnymi schorzeniami np. cukrzycą

Przypominamy, że:

1. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla mieszkańców gminy Damnica realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy.

2. Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

osoba samotnie gospodarująca 951,00 zł,

osoba w rodzinie 771,00 zł.

3. W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej należy zgłaszać się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Żywność w formie paczek żywnościowych wydawana będzie w dniach
10 i 25 listopada 2015 roku w budynku GOPS w Damnicy ul. Górna 8
w godzinach od 8.00 do 13.30

Udział w działaniach towarzyszących

Osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej zostaną objęte wsparciem aktywizującym w ramach działań towarzyszących, które obejmować będą między innymi warsztaty kulinarne, dotyczące zdrowego odżywiania, prowadzenia budżetu domowego. Osoby objęte powyższą pomocą będą informowane przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o terminach organizowanych spotkań. Ponadto przypominamy o możliwości korzystania:

z bezpłatnych porad psychologa  w każdy poniedziałek  w godz. od 15.oo do 16.30 w pokoju nr 3 w siedzibie  tut. ośrodka  oraz  terapii dla osób uzależnionych od alkoholu w każdy wtorek od 15.oo do 17.oo w  Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.

 

 

 

czytaj więcej →