Pogadanka z podstaw profilaktyki zdrowotnej

DODANO: 2013-02-18 13:11:29

W związku z realizacją projektu pn. "Rozwój Gminy Damnica" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy zorganizował pogadankę "Podstawy profilaktyki zdrowotnej" w wymiarze 6 godzin dydaktycznych. Pogadanka skierowana była do uczestników objętych w ramach projektu kontraktami socjalnymi.

czytaj więcej →

Zajęcia warsztatowe w ramach projektu "Rozwój Gminy Damnica"

DODANO: 2013-02-12 22:14:46

W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy projektu pn. „Rozwój Gminy Damnica”, 10 uczestników, z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne, kontynuowało w lipcu udział w warsztacie „Szkoła rodzica”, który rozpoczął się w czerwcu. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się, jakie są zasady dobrej komunikacji oraz jakie blokady komunikacyjne występują w rodzinie, poznali sposoby rozwiązywania konfliktów rodzinnych, zasady savoir-vivre, a także dowiedzieli się jakie role pełnią kobieta i mężczyzna w rodzinie. Warsztat zakończył się wspólnym wyjazdem uczestników i ich rodzin do wioski tematycznej „Kraina Fantazji” w Karwnie.

czytaj więcej →

Zaproszenie do składania ofert

DODANO: 2012-10-04 08:32:02

Zaproszenie do składania ofert

na przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Rozwój Gminy Damnica”

czytaj więcej →

Warsztat "Szkoła rodzica" z wyjazdem do Wioski Fantazji

DODANO: 2012-09-16 20:59:17

W ramach projektu systemowego pn.”Rozwój Gminy Damnica” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy odbył się warsztat „Szkoła rodzica”, składający się z części teoretycznej oraz praktycznej.

czytaj więcej →

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie pogadanki "Podstawy profilaktyki zdrowotnej"

DODANO: 2012-09-16 20:47:34

W związku z realizacją projektu pn. "Rozwój Gminy Damnica" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy zaprasza zainteresowane osoby do złożenia ofert na przeprowadzenie pogadanki „Podstawy profilaktyki zdrowotnej”.
czytaj więcej →