Nabór wniosków w ramach programu "Aktywny Samorząd"

DODANO: 2012-09-16 19:14:45

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku rozpoczęło nabor wniosków o dofinansowanie ze środkow PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, a jego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentow pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

czytaj więcej →

Informacja z działań projektu „Srebrna Sieć” w gminie Damnica w 2019 roku

DODANO: 2019-12-10 14:42:22

Informacja z działań w okresie trwania projektu „Srebrna Sieć” w  gminie Damnica

czytaj więcej →

Realizowane działania projektowe

DODANO: 2012-07-19 09:43:21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy realizuje projekt pn. "Rozwój Gminy Damnica". Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wzrost kompetencji społecznych 20 osób z terenu gminy Damnica.

czytaj więcej →